Элемтә өчен

Татарстан Республикасы Хисап палатасы


Адрес: 420015, Татарстан Республикасы, Казан, Пушкин ур., 68 йорт

Телефон: (843) 231-19-00

Факс: (843) 264-42-62

E-mail: post@sprt.tatar


Иҗтимагый кабул итү бүлмәсе
Эш вакыты: һәр сишәмбе 14:00-18:00 сәгать аралыгында


Килү схемасы:

Документлар