Тикшерүләр турында мәгълүмат

Бөгелмә шәһәрендәге күпфатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү өчен бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануның аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре турында мәгълүмат (рус телендә)Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләренә авария хәлендәге торак фондтан гражданнарны күчерүгә 2010-2011 елларда һәм 2012 елның узган чорына бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү турында мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда һәм 2012 елның 1 яртыеллыгында ТР Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан республика бюджеты керемнәре администраторы функциясен үтәүне тикшерү нәтиҗәләре турында мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда һәм 2012 елның 1 яртыеллыгында ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен дәүләт учреждениеләрен тотуга бүлеп бирелгән чараларны максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү турында мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 еллар һәм 2012 елның узган чоры өчен дәүләт милкен приватизацияләүнең фаразланган планын әзерләүне һәм тормышка ашыруны, махсуслашкан оешмалар тарафыннан гамәлгә кертелгән Татарстан Республикасы милкендә булган җир участокларын һәм милкен сатудан килгән керемнәнең вакытында килүен тикшерү нәтиҗәләре турында мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда һәм 2012 елның 1 яртыеллыгында “Балык Бистәсе муниципаль районы” муниципаль берәмлегенә бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануны, җирле бюджет үтәлешенең аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре турында мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда һәм 2012 елның узган чоры өчен ТР мәгарифен үстерү буенча “Киләчәк” стратегиясен тормышка ашыруга, шулай ук – гомуми белем бирүнең региональ системасын модернизацияләү, мәктәп автобусларын сатып алуга ТР Мәгариф һәм фән министрлыгына бүлеп бирелгән ТР бюджеты чараларын куллануны тикшерү буенча мәгълүмат (рус телендә)2012 елның 1 яртыеллыгында Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында мәгълүмат (рус телендә)2012 елның 1 яртыеллыгында Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерүе территориаль фонды бюджеты үтәлеше турында мәгълүмат (рус телендә)Юл капламы тишекләрен ремонтлау, Казан шәһәре юл-урам челтәре объектларын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау буенча башкарылган эшләрне, гарантияле йөкләмәләрне подрядчылар тарафыннан башкаруны тикшерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)Сәламәтлек саклау учреждениеләрен төзү һәм реконструкцияләүгә 2010-2011 елларда бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тишерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)Татарстан Республикасы торак-коммуналь хуҗалык комплексын реформалаштыру һәм модернизацияләүгә 2005-2011 елларда бүлеп бирелгән дәүләт чараларын куллануның нәтиҗәлелек аудиты йомгаклары буенча мәгълүмат (рус телендә)“Буа муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджетына2010-2011 елларда һәм 2012 елның 1 кварталында бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануны, җирле бюджет үтәлешенең аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)“Буа муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджетына 2010-2011 елларда һәм 2012 елның 1 кварталында бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануны, җирле бюджет үтәлешенең аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)“Лаеш муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджетына 2010-2011 елларда бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануны, җирле бюджет үтәлешенең аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)2011 ел өчен бюджет үтәлеше һәм “2011 ел өчен Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турындагы” закон проектына экспертиза үткәрү турындагы Хисапны тышкы яктан тикшерү буенча мәгълүмат (рус телендә)“2012 елга һәм 2013 һәм 2014 еллар планлы вакытына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында” Татарстан Республикасы закон проектына Татарстан Республикасы Хисап палатасы тарафыннан экспертиза үткәрү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда өлкәннәр һәм инвалидлар өчен төзелгән йортлар-интернатларга Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелгән чараларны максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү йомгаклары буенча мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 еллар өчен Арча муниципаль районында Татарстан Республикасы бюджеты чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануны, җирле бюджет үтәлешенең аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда һәм 2012 елның узган чоры өчен ТР мәшгульлек һәм социаль яклау учреждениеләрен модернизацияләүгә бүлеп бирелгән республика бюджеты чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү йомгаклары буенча мәгълүмат (рус телендә)2009-2010 елларда һәм 2011 елның узган чоры өчен Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларын бушлай уку әдәбияты белән тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелгән чараларны максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү йомгаклары буенча мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда һәм 2012 елның узган чорында метрополитен төзү өчен бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү йомгаклары буенча мәгълүмат (рус телендә)2010-2011 елларда Яшел Үзән муниципаль районына бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануны, җирле бюджет үтәлешенең кайбер мәсьәләләрен тикшерү буенча мәгълүмат (рус телендә)Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенә 2009-2011 елларда бүлеп бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты чараларын куллануны, җирле бюджет үтәлешенең аерым мәсьәләләрен тикшерү нәтиҗәләре буенча мәгълүмат (рус телендә)2009-2010 еллар һәм 2011 елның 1 яртыеллыгы өчен Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгына республика бюджетыннан табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын киметү һәм нәтиҗәләрен йомшартуга бүлеп бирелгән чараларны куллануны тикшерү (рус телендә)2010 ел һәм 2011 елның 9 ае өчен Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминиятләштерү территориаль фонды чараларын формалаштыру һәм куллануны тикшерү. (Күрелгән чаралар. Рус телендә)2010-2011 елларда Татарстан Республикасы бюджетыннан ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Төп архив идарәсенә бүлеп бирелгән чараларны максатчан һәм нәтиҗәле куллануны тикшерү (Күрелгән чаралар. Рус телендә)Табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсендә 2010-2011 еллар өчен әйләнә-тирәгә тискәре йогынты өчен түләү буларак Татарстан Республикасы бюджетына килгән керемнәрне кулланучы функциясен үтәүне тикшерү (рус телендә)2009-2011 еллар өчен ТР Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгына караган учреждениеләрне тоту һәм эшчәнлеген тәэмин итүгә бүлеп бирелгән республика бюджеты чараларын куллануны тикшерү (рус телендә)

Документлар