Гомуми бүлек


Сәлимҗан Салих улы Фәссахов
Гомуми бүлек башлыгы

Гомуми бүлеккә матди-техник яктан тәэмин итү секторы (җитәкчесе – Сәйфуллин Гадел Рифат улы) һәм эш башкару (канцелярия эшен алып бару) секторы (җитәкчесе – Волгина Юлия Николаевна) керә.


Гомуми бүлек


Әлеге бүлек канцелярия эшен, матди-техник яктан тәэмин ителешне нәтиҗәле итү һәм Хисап палатасы эшчәнлеге өчен кирәкле шартлар тудыру максатында булдырылды.

Документлар