2011 ел

0111200002211000015 номерлы котировкалар сорату

Иҗтимагый тәртипне саклау һәм Татарстан Республикасы Хисап палатасының административ бинасында пропуск режимын тормышка ашыру буенча хезмәт күрсәтү 06.12.2011 Электрон формада 0111200000911001425 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗы, Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләре ихтыяҗы өчен компьтер техникасы белән тәэмин итүгә дәүләт һәм муниципаль контрактлар/гражданлык-хокукый килешүләр төзү хокукы 17.10.2011 http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1849238Электрон формада 0111200000912000013 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен офис техникасына битле кәгазь китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 24.01.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=26337310111200000911001960 номерлы ачык бәйге

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен транспорт чараларын теләк буенча иминиятләштерү буенча хезмәтләр күрсәтүгә дәүләт контракты төзү хокукы 09.12.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=24258810111200002212000001 номерлы котировкалар сорату

Транспорт чараларына хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү 17.01.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2602582Электрон формада 0111200000911000584 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен бензин һәи дизель ягулыгын китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 24.05.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=7707920111200002211000001 номерлы котировкалар сорату

Автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү 04.02.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=556200111200002211000006 номерлы котировкалар сорату

Автомобиль транспортын юу буенча хезмәт күрсәтү 08.06.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=888316Электрон формада 0111200000911001800 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен бензин һәм дизель ягулыгын китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 25.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=22638520111200002211000005 номерлы котировкалар сорату

Административ бинаны һәм аңа караган территорияне җыештыру буенча хезмәт күрсәтү 06.06.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=863337Электрон формада 0111200000911001477 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен программа белән тәэмин итүгә дәүләт контракты төзү хокукы 24.10.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=19041910111200002211000002 номерлы котировкалар сорату

Автомобильләргә техник ярдәм күрсәтү һәм ремонтлау 08.02.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=691300111200002211000014 номерлы котировкалар сорату

Татарстан Республикасы Хисап палатасы администраитив бинасы һәм аңа караган территорияне җыештыру буенча хезмәт күрсәтү 25.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=22571860111200002211000013 номерлы котировкалар сорату

Транспорт чараларына техник ярдәм күрсәтү һәм ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү 25.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=22519900111200002211000012 номерлы котировкалар сорату

Транспорт хезмте күрсәтү 22.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=22083400111200002211000004 номерлы котировкалар сорату

Вакытлы матбугатка язылу һәм аларны укучыга ирештерү буенча хезмәт күрсәтү 03.06.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=8606910111200002211000010 номерлы котировкалар сорату

ГАРАНТ электрон хокукый белешмә системасында булган мәгълүмати базаны яңарту
17.11.2011 http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=21556400111200002211000011 номерлы котировкалар сорату

Вакытлы матбугатка язылу һәм аларны укучыга ирештерү буенча хезмәт күрсәтү 18.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=21751950111200002211000009 номерлы котировкалар сорату

Автомобиль транспортын юу буенча хезмәт күрсәтү 16.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2142109Электрон формада 0111200000911001388 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен компьтер техникасы белән тәэмин итүгә дәүләт контрактлары төзү хокукы 11.10.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1794080Электрон формада 0111200000911001340 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен оргтехника китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 04.10.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1747339Электрон формада 0111200000911001111 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен оригиналь картриджлар һәм тонерлар китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 11.08.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=13633180111200002211000008 номерлы котировкалар сорату

Транспорт чараларына техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү 18.08.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=14024530111200000911000343 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү буенча хезмәт күрсәтүгә дәүләт контракты төзү хокукы 12.04.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5029980111200002211000007 номерлы котировкалар сорату

Запас частьләр һәм комплектлаучылар китерү 13.07.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1158608Электрон формада 0111200000911000762 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен офис техникасына битле кәгазь китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 23.06.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1014559Электрон формада 0111200000911000323 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен оригиналь картриджлар һәм тонерлар китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 11.04.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=493627Электрон формада 0111200000911000008 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен офис техникасына битле кәгазь китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 01.02.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=473830111200002211000003 номерлы котировкалар сорату

Пушкин ур, 68 йортта урнашкан административ бинадагы җитешсезлекләрне юкка чыгару һәм тышкы диварларын буяу буенча эшләр башкару 12.04.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=502991

Документлар