Норматив документлар

2005 елның 21 июлендә кул куелган УП-298 номерлы “Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы турында” ТР Президенты Указы (рус телендә)


2006 елның 15 октябрендә кул куелган УП-479 номерлы “Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы составына үзгәрешләр кертү турында” ТР Президенты Указы (рус телендә)


2007 елның 3 октябрендә кул куелган УП-523 номерлы “Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы составына үзгәрешләр кертү турында” ТР Президенты Указы (рус телендә)


2009 елның 17 апрелендә кул куелган УП-207 номерлы “Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы составына үзгәрешләр кертү турында” ТР Президенты Указы (рус телендә)

Документлар