Палата турында

Оешу тарихы
Норматив-хокукый база
Төзелеш
Коррупциягә каршы тору
Кире элемтә
Вакансияләр
Дәүләт ихтыяҗы өчен сатып алулар

 
Председатель Счетной палаты РТ Демидов А.И. Татарстан Республикасы Хисап палатасының официаль сайты битләренә рәхим итегез. Биредә сез Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеге турындагы мәгълүмат белән таныша аласыз, шулай ук электрон кабул итү бүлмәсе аша үзегезне кызыксынырган мәсьәлә буенча сорау бирергә мөмкин.Татарстан Республикасы
Хисап палатасы Рәисе
А.И.Демидов

Документлар