Исәпкә алу һәм хисап бүлеге


Гүзәл Фоат кызы Титова
Исәпкә алу һәм хисап бүлеге башлыгы

Исәпкә алу һәм хисап бүлеге керем һәм чыгым сметалары үтәлешен, юридик һәм физик затлар белән исәп-хисап хәлен, акча һәм матди байлыкларның сакланышын системалы рәвештә тикшерүне тәэмин итәргә бурычлы.


Исәпкә алу һәм хисап бүлеге


Гамәлдәге законнар таләбенә нигезләнеп, әлеге бүлек бухгалтер исәбе алып бара. Шулай ук төзелгән килешүләр белән керем һәм чыгымнар сметасы казначылык ярдәмен күрсәткәндә яки шәхси счет аша билгеләнгән бюджет җаваплылыгы лимиты буенча күрсәтелгән ассигнованияләр күләменең туры килүен, беренчел исәпкә алу документларының вакытында һәм дөрес тутырылышына һәм башкарылучы операцияләрнең законлылыгына алдан тикшерү үткәрә.

Бүлекнең бурычларыннан тагын керем һәм чыгым сметалары буенча расланган бюджет чараларының максатчан булуы буенча акчаларны дөрес һәм сак куллануны, шулай ук саклау һәм гамәлгә кертү урыннарында акча һәм матди байлыкларның сакланышын тикшерүне атарга була.

Документлар