ТР Тикшерү-хисап органнары советын төзү буенча оештыру җыелышы (7.05.2007)

2007 елның 7 маенда Татарстан Республикасы Тикшерү-хисап органнары советы оешты. Оештыру җыелышында Совет турындагы нигезләмә расланды, Советның Президиумы сайланды. Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рәисе һәм муниципаль тикшерү-хисап органнары җитәкчеләре тарафыннан Үзара тәэсир итешү турында килешүгә кул куелды.

Җыелыш эшендә Россия Федерациясенең Муниципаль тикшерү-хисап органнары союзы Рәисе И.Г.Дахов катнашты.


Документлар