Коррупциягә каршы тору комиссиясе

Комиссиянең персональ составы (танышырга, PDF, рус телендә)

Татарстан Республикасы Хисап палатасында дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм каршы яклар арасында конфликтларны җайлау буенча Комиссия турында Нигезләмә (танышырга, PDF, рус телендә).

Документлар