2012 ел

Электрон формада 0111200000912000863 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен оригиналь оригиналь картриджлар һәм тонерлар китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 03.08.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3978313


Электрон формада 0111200000912000773 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы, Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләре ихтыяҗы өчен офис техникасына битле кәгазь китерүгә дәүләт контракты/гражданлык-хокукый килешүләр төзү хокукы 20.07.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3860919


0111200000912000483 номерлы ачык аукцион

Дәүләт ихтыяҗы һәм Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләре ихтыяҗы өчен транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү буенча хезмәт күрсәтүгә дәүләт контракты/ гражданлык-хокукый килешүләр төзү хокукы 18.05.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3384017


0111200000911001672 номерлы ачык бәйге

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен GSM стандартлы кәрәзле радиотелефон элемтә белән тәэмин итү буенча хезмәт күрсәтүгә дәүләт контракты төзү хокукы 16.11.2011
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2283120


Электрон формада 0111200000912000463 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен бензин һәм дизель ягулыгы китерүгә дәүләт контракты төзү хокукы 18.05.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3378966


0111200002212000003 номерлы котировкалар сорату

Административ бинаны һәм аңа караган территорияне җыештыру буенча хезмәт күрсәтү 30.05.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3460680


0111200002212000002 номерлы котировкалар сорату

Гарант электрон хокукый белешмә системасында булган мәгълүмати базаны яңарту 30.05.2012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3436674


Электрон формада 0111200000912000261 номерлы ачык аукцион

Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы, Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләре ихтыяҗы өчен оригиналь картриджлар һәм тонерлар китерүгә дәүләт контрактлары/ гражданлык-хокукый килешүләр төзү хокукы 26.03.12
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3010521

Документлар