Үзара тәэсир итешү

Татарстан Республикасы Хисап палатасы һәм ТР буенча Россия Федерациясе иминлек федераль хезмәте идарәсе арасындагы үзара хезмәттәшлек турындагы килешү (01.09.2004).

Татарстан Республикасы Хисап палатасы һәм Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы арасындагы үзара тәэсир итешү турында килешү (16.09.2004).

Россия Федерациясе Хисап палатасы һәм Татарстн Республикасы Хисап палатасы арасындагы хезмәттәшлек килешүе (22.10.2004).

Башкортстан Республикасы Контроль-хисап палатасы һәм Татарстан Республикасы Хисап палатасы арасындагы хезмәттәшлек турындагы килешү (30.11.2004).

Татарстан Республикасы Хисап палатасы һәм Татарстандагы финанс-бюджет күзәтү федераль хезмәтенең территориаль идарәсе арасындагы үзара тәэсир итешү тәртибе турындагы килешү (23.03.2005).

Татарстан Республикасы Хисап палатасы һәм ТР коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру бүлеге арасындагы хезмәттәшлек килешүе (18.07.2005).

Татарстан Республикасы Прокуратурасы һәм Татарстан Республикасы Хисап палатасы арасындагы хезмәттәшлек тәртибен билгеләү кагыйдәсе (30.06.2005).

Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы һәм Хисап палатасы арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү (15.05.2006).

Монополиягә каршы федераль хезмәтнең ТР буенча территориаль идарәсе һәм Хисап палатасы арасында хезмәттәшлек турында килешү (29.12.2006).

Документлар