Юридик бүлек


София Александровна Козина
Юридик бүлек башлыгы

Юридик бүлек Хисап палатасы эшчәнлеген хокукый яктан тәэмин итү эшен башкара. Бүлекнең экспертиза-аналитика эшчәнлеге Татарстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетлары проектларына, финанс-бюджет өлкәсен көйләүче законнарга хокук ягыннан экспертиза үткәрүдә чагыла.

Тикшерү-ревизия юнәлешендә бүлек белгечләре Татарстан Республикасы Хисап палатасы аудиторлары һәм инспекторлары тарафыннан үткәрелгән һәм үз эченә хокук бозулар турындагы барлык нәтиҗәләрне килештерү һәм тикшерү актларына хокукый экспертиза үткәрүне алган ревизия һәм тикшерүләрне хокукый яктан нигезли.

Бүлек эшчәнлегенең тагын бер юнәлеше – Татарстан Республикасы Хисап палатасы хуҗалык эшчәнлегенең, Татарстан Республикасы Хисап палатасы һәм аның хезмәткәрләренең үзара хезмәт мөнәсәбәтләрен хокукый яктан тәэмин итү, вазыйфа башкарганда килеп чыккан хокукый мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы Хисап палатасы җитәкчелегенә һәм хезмәткәрләр составына киңәш, аңлатмалар бирү.


Юридик бүлек


Шулай ук юридик бүлек Татарстан Республикасы дәүләт финанс тикшерү мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы (2005 елның июлендә Татарстан Республикасы Президенты Указы нигезендә төзелде) эшчәнлеген хокукый яктан тәэмин итә. Татарстан Республикасы Президентының шул ук Указы белән расланган Ведомствоара координацияләү советы (ВКС) турындагы нигезләмә буенча ВКС эшчәнлеген мәгълүмати-аналитик яктан тәэмин итү эше Татарстан Хисап палатасы аппаратына йөкләнгән.

Документлар