Экспертиза һәм методология идарәсе


Лариса Федоровна Мансурова
Экспертиза һәм методология идарәсе башлыгы – инспектор

Экспертиза һәм методология идарәсе ТР Хисап палатасының структур бүлеге булып тора. Аның составында җыелма, методология һәм экспертиза бүлекләре бар.

Идарә эшчәнлегенең төп юнәлеше – бюджет процессының барлык стадияләрендә тикшерүнең бердәм системасын тәэмин итүче экспертиза-анализ чараларын үткәрү.

Үз эшчәнлегендә финанс тикшерүенең хәзерге заман методларын кулланып, идарә бюджет чараларын оештыру һәм куллануның нәтиҗәлелеген анализлый, табылган бозу очракларын бетерү буенча тәкъдим-киңәшләр бирә.

Эшчәнлегенең барлык юнәлешләре буенча һәрдаим яңартылып торучы мәгълүмати базага нигезләнеп, идарә Татарстан Республикасы бюджетының, Татарстан Республикасы Президентына һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советына тәкъдим итү өчен Татарстан Республикасында мәҗбүри медицина иминияте Фонды бюджетының үтәлеше турында мәгълүмат әзерләүдә катнаша.

Идарә Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеген методологик яктан тәэмин итә, шулай ук республика муниципаль оешмаларының тикшерү-хисап органнарына консультацион-методологик ярдәм күрсәтә.

Дәүләт чараларын нәтиҗәле һәм сакчыл куллануның әһәмияте арту белән беррәттән, аналитик тикшерүләрнең роле дә арта.


Альбина Айтуган кызы Гыйләҗева
Җыелма бүлек башлыгы – инспектор


Җыелма бүлек

Җыелма бүлекнең төп максаты – ТР бюджеты, шулай ук Татарстан фондлары бюджетының агымдагы үтәлешен тикшерү һәм анализлау белән бәйле аналитик эшчәнлекне тормышка ашыру.

Татарстан Республикасы бюджетын социаль өлкәгә сарыф ителүне анализлауга аерым игътибар бирелә, республика гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләсенә кагылган норматив-хокукый актларга һәм Татарстан Республикасы халкының социаль яктан якланган булуы дәрәҗәсенә анализ үткәрелә.

Бүлек ТР министрлыклары һәм ведомстволары тарафыннан бюджет чараларын куллануга, шул исәптән эшмәкәрлек һәм керем китерүче башка төр эшчәнлек белән бәйле бухгалтер хисапларына ай саен мониторинг үткәрә.

Киләчәктә җыелма бүлек хезмәткәрләре бюджет үтәлешен анализлау, гамәлдәге законнардан тайпылу очракларын ачыклау өлкәсендә яңа методикаларны куллануны үзләштерергә җыена. Шулай ук әлеге бүлек алга таба Татарстан Республикасы муниципаль оешмаларының тикшерү-хисап органнары белән тәҗрибә уртаклашу юнәлешендә мәгълүмати хезмәттәшлек урнаштыру буенча эш алып барачак.


Наил Рәшит улыМухәммәтшин
Экспертиза бүлеге башлыгы – инспектор


Экспертиза бүлеге

“Татарстан Республикасы Хисап палатасы” закон буенча йөкләнгән бурыч һәм функцияләр кысасында, Татарстан Республикасы Хисап палатасының экспертиза бүлеге Татарстан Республикасы Президенты һәм Дәүләт Советына йомгак әзерләү өчен Татарстан Республикасы финанслары һәм бюджеты мәсьәләләренә кагылышлы закон һәм норматив-хокукый актлар проектларына экспертиза үткәрүне тәэмин итә.

Иң мөһим юнәлешләр булып:
- киләсе финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы;
- агымдагы финанс елы өчен ТР бюджеты үтәлеше турындагы;
- киләсе финанс елында ТР Мәҗбүри медицина иминияте фондының бюджеты турындагы;
- агымдагы финанс елы өчен ТР Мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетының үтәлеше турындагы Татарстан Республикасы законнары проектларына эксперитиза үткәрү тора.

Әйтеп үтелгән экспертизалар барышында Татарстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетларын эшләү, кабул итү һәм үтәү вакытында салым, бюджет һәм башка законнарны истә тоту-тотмау очраклары тикшерелә, бюджет керем-чыгымын, дефицит очракларын планлаштыруның гаделлегенә анализ үткәрелә.

Киләчәктә бюджетны планлаштыру һәм финанс контролен камилләштерү максатында, бүлекнең эшчәнлеге, эконометрик, математик һәм статистик анализ методларын кулланып, норматив-хокукый актларга экспертиза үткәрүгә нигезләнәчәк.
Моннан тыш, бүлек хезмәткәрләре республиканың социаль-икътисадый үсеше һәм халыкның тормыш дәрәҗәсе мониторингын оештырырга уйлый.


Игорь Геннадьевич Вилков
Методология бүлеге башлыгы – инспектор


Методология бүлеге

Методология бүлеге Хисап палатасы эшчәнлегенең тикшерү-ревизия, экспертиза-аналитик һәм мәгълүмати төрләрен тормышка ашыру өчен кирәк булган методик документлар, нормативлар һәм стандартлар төзи. Шулай ук Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы эшчәнлеген методология яктан тәэмин итә.

Белгечләр башка регионнар тәҗрибәсен анализлый һәм гомумиләштерә, Россия Федерациясе Хисап палатасы, РФ Тикшерү-хисап органнары Ассоцияциясе (АКСОР), башка регионнарның тикшерү-хисап органнары белән үзара ярдәмләшүне тормышка ашыра. Шулай ук әлеге бүлек Хисап палатасы эшчәнлеге турында аналитик һәм мәгълүмати материаллар эшләп чыгара.

Киләчәктә бүлек тикшерүнең гаделлеген, сыйфатлылыгын, оператив булуын һәм комплекслылыгын арттыру өчен методик база эшләп чыгару һәм камилләштерү буенча эш башларга җыена.

Документлар