Русская версия / Татарская версия Сишәмбе, 23 апреля 2019 г.
Счетная палата Республики Татарстан
Татарстан Республикасы
Хисап палатасы
Электрон кабул
итү бүлмәсе
Логин
Пароль
  Керергә
Соңгы вакыйгалар Палата турында МКС ТХО Советы Үзара тәэсир итешү Документлар Мәгълүмати бюллетеньнар Элемтә өчен
ТХО Советы
- ТР ТХО Советы турында нигезләмә
- Үзара тәэсир итешү турында килешү
- ТР Тикшерү-хисап органнары советын төзү буенча оештыру җыелышы (7.05.2007)
Үзара тәэсир итешү турында килешү
Татарстан Республикасы Тикшерү-хисап органнарының үзара тәэсир итешүе турында
КИЛЕШҮ


Казан ш. «7» май, 2007ел.
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре тикшерү органнарының мәгълүмати яктан үзара нәтиҗәле тәэсир итешүен, финанс тикшерүен оештыру һәм үткәрүнең бердәм методологиясен  булдыру максатында, Татарстан Республикасы территориясендә барлыкка килгән тикшерү-хисап органнары әлеге Килешү кул куйды:

1. Татарстан Республикасы Тикшерү-хисап органнары советын (алга таба – Совет, ТР ТХО Советы) оештырырга.
2. Совет эшчәнлеген Татарстан Республикасы Тикшерү-хисап органнары советы турындагы нигезләмәгә (алга таба – Совет турындагы нигезләмә), әлеге Килешү һәм гамәлдәге законнарга таянып башкара.
3. Татарстан Республикасының һәм/яки җирле үзидарәнең закон чыгаручы (сайлап куелган) органы тарафыннан оештырылган һәр финанс тикшерүе органы (алга таба – тикшерү органы) Совет әгъзасы була ала.
Совет  Әгъзасы вәкиле булып тикшерү органы җитәкчесе яки муниципаль берәмлектә тышкы финанс тикшерү функциясен үтәүне тәэмин итүче зат тора.
4. Совет әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары, Советка керү һәм аннан чыгу тәртибе Совет турындагы Нигезләмә тарафыннан билгеләнә.
5. Совет юридик зат булып тормый – милкендә, хуҗалыгында яки оператив идарәсендә аерымланган мөлкәте юк, ул үз исеменнән сатып алырга һәм мөлкәти һәм шәхси мөлкәти булмаган хокукларны тормышка ашырырга, вазыйфа башкарырга, судта дәгъвасы һәм җавап бирүче була алмый.
6. Совет белән идарә итү органнарының урнашкан урыны: 420015, Казан, Пушкин ур., 68 йорт
7. Совет белән идарә итү органнары булып Советның гомуми җыелышы, Совет Президиумы, Совет Рәисе тора.
Совет идарәсе органнары компетенциясе һәм идарә итү тәртибе Совет турындагы Нигезләмә белән билгеләнә.
8. Совет эшчәнлеге шартлары һәм тәртибе Совет турындагы Нигезләмә белән билгеләнә.
9. Әлеге Килешү һәм Совет турындагы Нигезләмәдә искә алынмаган Совет әгъзалары арасындагы мөнәсәбәтләр гамәлдәге законнар буенча җайга салына.
10. Әлеге Килешү кул куйган көннән башлап гамәлгә керә.

Оператив материаллар

2014 елда эше
турында
видеохисап 

Татарстан Республикасы
Хисап палатасы
Коллегиясе утырышлары материаллары
Россия Федерациясе
Россия Федерациясе Президенты Россия Федерациясе Хисап палатасы
Россия Федерациясе
Президенты
Россия Федерациясе
Хисап палатасы
Татарстан Республикасы
Официальный сайт президента Республики Татарстан
Официаль сервер
Хөкүмәт порталы
Дәүләт Советы
Суд хакимияте
ТР Үзәк сайлау комиссиясе
Муниципаль хакимият
Иҗтимагый палата
Сайт картасы
Фоторепортаж
Эзләү
Хат язарга
Сайтны эшләүчеләр Татарстан Республикасы Хисап палатасы