Русская версия / Татарская версия Дүшәмбе, 22 апреля 2019 г.
Счетная палата Республики Татарстан
Татарстан Республикасы
Хисап палатасы
Электрон кабул
итү бүлмәсе
Логин
Пароль
  Керергә
Соңгы вакыйгалар Палата турында МКС ТХО Советы Үзара тәэсир итешү Документлар Мәгълүмати бюллетеньнар Элемтә өчен
Палата турында
- Оешу тарихы
- Норматив-хокукый база
- Төзелеш
- Коррупциягә каршы тору
- Коррупциягә каршы тору комиссиясе
- Җаваплы затлар
- Керемнәр һәм милек турында мәгълүмат
- Коррупциягә каршы сәясәт буенча чараларны тормышка ашыру турында хисаплар һәм мәгълүмат
- Кире элемтә
- Вакансияләр
- Дәүләт ихтыяҗы өчен сатып алулар
Коррупциягә каршы сәясәт буенча чараларны тормышка ашыру турында хисаплар һәм мәгълүмат
ТР Хисап палатасында Татарстан Республикасы Хисап палатасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм каршы яклар арасында конфликтларны җайлау буенча Комиссия оештырылды һәм 2010 елның 25 октябрендә 12-19 номерлы приказ белән расланды.

Шул ук приказ белән Татарстан Республикасы Хисап палатасында дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм каршы яклар арасында конфликтларны җайлау буенча Нигезләмә расланды.

ТР Хисап палатасында вакантлы вазыйфаларга уздырылган бәйгеләрнең ачыклыгын тормышка ашыру максатында вакансияләр Идарә кадрларының федераль порталында урнаштырыла.

Бәйге һәм аттестация комиссияләре эшенә килешү төзү нигезендә бәйсез экспертлар җәлеп ителә.

94-ФЗ номерлы Федераль законның ТР Хисап палатасы буенча приказы таләпләре нигезендә 15-20 номерлы (12.11.2010) белән приказы белән ТР Хисап палатасы ихтыяҗы өчен сатып алуларны тормышка ашыруга Бердәм комиссия (бәйге, аукцион, котировкалар буенча) расланды.

ТР Хисап палатасының барлык дәүләт хезмәткәрләре дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт тәртибен билгеләүче 2002 елның 12 августында кул куелган 885 номерлы РФ Президенты Указы, шулай ук 2010 елның 30 сентябреннән гамәлгә кергән УП-636 номерлы “Коррупциягә каршы тору турында” Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру буенча чаралар турында” ТР Президенты Указы белән расланган гомуми принциплар белән кул куйдырып таныштырылды.
Оператив материаллар

2014 елда эше
турында
видеохисап 

Татарстан Республикасы
Хисап палатасы
Коллегиясе утырышлары материаллары
Россия Федерациясе
Россия Федерациясе Президенты Россия Федерациясе Хисап палатасы
Россия Федерациясе
Президенты
Россия Федерациясе
Хисап палатасы
Татарстан Республикасы
Официальный сайт президента Республики Татарстан
Официаль сервер
Хөкүмәт порталы
Дәүләт Советы
Суд хакимияте
ТР Үзәк сайлау комиссиясе
Муниципаль хакимият
Иҗтимагый палата
Сайт картасы
Фоторепортаж
Эзләү
Хат язарга
Сайтны эшләүчеләр Татарстан Республикасы Хисап палатасы