Русская версия / Татарская версия Дүшәмбе, 22 апреля 2019 г.
Счетная палата Республики Татарстан
Татарстан Республикасы
Хисап палатасы
Электрон кабул
итү бүлмәсе
Логин
Пароль
  Керергә
Соңгы вакыйгалар Палата турында МКС ТХО Советы Үзара тәэсир итешү Документлар Мәгълүмати бюллетеньнар Элемтә өчен
Палата турында
- Оешу тарихы
- Норматив-хокукый база
- Төзелеш
- Коррупциягә каршы тору
- Кире элемтә
- Вакансияләр
- Дәүләт ихтыяҗы өчен сатып алулар
Норматив-хокукый база
Татарстан Республикасы Конституциясе (тат телендә)

87 маддә
Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше артыннан дәүләт тикшерүен тормышка ашыру өчен Дәүләт Советы Татарстан Республикасы Хисап палатасын оештыра, аның составы, эшчәнлек тәртибе һәм вәкаләтләре закон тарафыннан билгеләнә.

Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында 2004 елның 7 июнендә кабул ителгән 37-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы

 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы (рус телендә)

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы (рус телендә)

Татарстан Республикасы Хисап палатасы регламенты (рус телендә)
Оператив материаллар

2014 елда эше
турында
видеохисап 

Татарстан Республикасы
Хисап палатасы
Коллегиясе утырышлары материаллары
Россия Федерациясе
Россия Федерациясе Президенты Россия Федерациясе Хисап палатасы
Россия Федерациясе
Президенты
Россия Федерациясе
Хисап палатасы
Татарстан Республикасы
Официальный сайт президента Республики Татарстан
Официаль сервер
Хөкүмәт порталы
Дәүләт Советы
Суд хакимияте
ТР Үзәк сайлау комиссиясе
Муниципаль хакимият
Иҗтимагый палата
Сайт картасы
Фоторепортаж
Эзләү
Хат язарга
Сайтны эшләүчеләр Татарстан Республикасы Хисап палатасы